Opelika community hosts prayer vigil for children who died in house fire

Opelika community hosts prayer vigil for children who died in house fire