Columbus man works to help southwest Georgia storm victims

Columbus man works to help southwest Georgia storm victims