Woman donates Christmas toys to sick children in Columbus hospital

Woman donates Christmas toys to sick children in Columbus hospital