Auburn restaurant chef wins Iron Chef Showdown

Auburn restaurant chef wins Iron Chef Showdown