Fans react to ticket price of Georgia-Alabama National Championship game

Fans react to ticket price of Georgia-Alabama National Championship game