MCSD takes precaution in response to flu outbreak

MCSD takes precaution in response to flu outbreak