New Georgia adoption bill takes center stage

New Georgia adoption bill takes center stage