'Black Panther' contributes $83.9 million to Georgia's economy

'Black Panther' contributes $83.9 million to Georgia's economy