Columbus viewers react to Paula Deen scandal

Columbus viewers react to Paula Deen scandal