Gov. Ivey updates COVID-19 response

Gov. Ivey updates COVID-19 response